Vacancy

Implementation Consultant, Employee Central / Implementationskonsult

Vi söker en mycket kompetent och motiverad SAP SuccessFactors seniorkonsult till vårt implementeringsteam. Som seniorkonsult kommer du att ligga i framkant när det gäller att transformera HR-best practise för våra kunder, och arbeta med SAP SuccessFactors-projekt från början till slut. Din expertis och ditt engagemang kommer att spela en avgörande roll för att säkerställa framgångsrik projektleverans och kundnöjdhet.

Huvudansvarsområden

  • Leda och aktivt delta i SAP SuccessFactors implementeringsprojekt från start till slutförande. Samarbeta med projektteam, kunder och intressenter för att samla in krav, designa lösningar, konfigurera modeller, genomföra tester och produktionssätta systemet.
  • Bygga starka relationer med kunder, vara som en ”trusted advisor” avseende SAP SuccessFactors funktionalitet, best practise och potentiella förbättringar. Effektivt kommunicera utvecklingen & framdriften av projektet, ev förändringar i scopet eller leverablerna till kunden på ett tydligt och professionellt sätt.
  • Bidra till kontinuerlig förbättring av våra implementeringsmetoder, kunskapsbas och dokumentation. Dela insikter och erfarenheter med teammedlemmar för att förbättra den övergripande projektleveransen.
  • Proaktivt identifiera och åtgärda risker, utmaningar och problem som kan uppstå under implementeringsprocessen. Erbjuda snabba och effektiva lösningar för att säkerställa att projekttider och kvalitetsstandarder uppfylls.
  • Genomföra utbildningar för slutanvändare för att göra det möjligt för kunder att effektivt använda SAP SuccessFactors-systemet.

Kompetens

  • Praktisk erfarenhet av SAP SuccessFactors implementeringsprojekt, med expertis inom en eller flera moduler såsom Employee Central (obligatorisk), Onboarding, Learning Management, Compensation Management, Analytics eller andra.
  • Mycket goda konfigurationsfärdigheter och kunskap om SAP SuccessFactors verktyg och funktioner.
  • Visad erfarenhet av att hantera projektleveranser, tidslinjer och resurser, för att säkerställa framgångsrika projektresultat.
  • Utmärkta ”client-facing”-färdigheter, med förmågan att förstå och möta kundens krav.
  • Bevisad förmåga att analysera komplexa problem, föreslå innovativa lösningar och felsöka systemrelaterade utmaningar

To apply for this exciting opportunity, please submit your application and your CV to recruiting@gavdi.com

If you have any questions concerning this job posting, please feel free to contact us at recruiting@gavdi.com

 

 

Contact us